Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana - Publiskais iepirkums - Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Medus (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Cīņa ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmdien, 2014. gada 13. janvāris
html 
Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pirmdien, 2014. gada 13. janvāris
html 
Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu (A7-0425/2013 - João Ferreira) (balsošana)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Atsevišķu direktīvu grozīšana attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums