Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Zaļās infrastruktūras politika (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums