Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Ģenētiskie resursi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Publiska piekļuve dokumentiem 2011.–2013. gadā (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums