Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegāla izgatavošana un aprite (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
ES un Ķīnas nolīgums par koncesiju grozīšanu Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties ES (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Tādas liellopu gaļas imports, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par palielinātām muitas nodevām, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
ES un Kotdivuāras partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Dažu zvejas produktu imports Kanāriju salās 2014.−2020. gadā (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DL/Vestas) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Sarunas par ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums