Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES kosmosa rūpniecības politika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Mākoņdatošana (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Novērtējuma ziņojums par BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Kopējā zivsaimniecības politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Civilās aizsardzības mehānisms (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Rīsu imports no Bangladešas (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums