Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Rīcības programma nodokļu nozarei (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Rīcības programma muitas nozarei (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Apdrošināšana un pārapdrošināšana („Maksātspēja II”) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
EMS sociālā dimensija (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums