Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jomā un pareizu finanšu pārvaldību (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 7/2013 projekts — Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma palielināšana, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību Francijā, Itālijā un Spānijā (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 8/2013 projekts (BGP 2.a) — papildu maksājumi DFS izdevumu kategoriju dalījumā un maksājumu apropriāciju trūkums 2013. gada budžetā (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (Spānijas pieteikums EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana — būvmateriāli) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Nolīgums par publisko iepirkumu (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Erasmus visiem” (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Radošā Eiropa” (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Eiropa pilsoņiem” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums