Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eiropas transporta tīkls (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības statistika (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzība un izmantošana (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Papildu pētniecības programma ITER projektam (2014.–2018. gads) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programma (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Instruments sadarbībai kodoldrošības jomā (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmas Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem - Eiropas Sociālais fonds - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis - Kohēzijas fonds - Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments - Eiropas transporta tīkls (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmdien, 2013. gada 18. novembris
html 
Nolīgums par publisko iepirkumu (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmdien, 2013. gada 18. novembris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums