Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dārzkopība (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana - Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums