Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Eiropas Savienības visprējais budžets - 2014. finanšu gads
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Klimata pārmaiņu konference (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums