Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2011/025 IT/Lombardia (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Korupcija publiskajā un privātajā sektorā — ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Turpmākās politikas plānošana: budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Starptautiskās privāttiesības un nodarbinātība (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Karoga valsts atbildība attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Nolīgumu par Konvenciju par darbu jūrniecībā, izpildi (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
ES un Mauritānijas protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Pret dzimumu vērsts genocīds — sievietes, kuru nav? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežojumi ES struktūrfondu kontekstā (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums