Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Visaptveroša ES zivsaimniecības stratēģija attiecībā uz Klusā okeāna reģionu (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Vidusjūrā un Melnajā jūrā noteiktie zvejas ierobežojumi un teritoriālie ūdeņi — konfliktu risināšana (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (debates)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (debates) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Eiropas oglekļa tirgus 2012. gadā (debates)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pirmdien, 2013. gada 7. oktobris
html 
ES un Mauritānijas protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (debates)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pirmdien, 2013. gada 7. oktobris
html 
Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pirmdien, 2013. gada 7. oktobris
html 
Korupcija publiskajā un privātajā sektorā — ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pirmdien, 2013. gada 7. oktobris
html 
Reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežojumi ES struktūrfondu kontekstā (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Pirmdien, 2013. gada 7. oktobris
html 
Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Otrdien, 2013. gada 10. septembris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums