Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Biocīdi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Augu selekcija (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa - Dzelzceļu drošība - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība (debašu turpināšana)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi - Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos - Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa - Dzelzceļu drošība - Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība (debašu turpināšana) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Darba kārtība
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmdien, 2014. gada 24. februāris
html 
Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums