Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 88. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas regulai par svaigas, atdzesētas un saldētas cūkgaļas, aitas gaļas, kazas gaļas un mājputnu gaļas izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Ieteikums lēmumam saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 4. punktu par Komisijas 2013. gada 28. augusta Deleģēto regulu (ES) Nr. .../..., ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu III pielikumu (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Ieteikums lēmumam saskaņā ar Reglamenta 88. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 87.a panta 6. punktu par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, jo īpaši, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomus, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Ukrainā (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Sīrijā (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Ēģiptē (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums