Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Neautomātiskie svari (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Elektromagnētiskā savietojamība (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Lifti un liftu aizsargierīces (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Vienkāršas spiedtvertnes (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums