Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Energoinfrastruktūras investīciju projekti (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Revīzijas palāta (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums