Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mazās lauku saimniecības (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Eiropas tēraudrūpniecība (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Mazās lauku saimniecības (īss izklāsts)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Pirmdien, 2014. gada 3. februāris
html 
Ģenētiski modificētas kukurūzas produkta laišana tirgū kultivēšanai (B7-0007/2014) (balsošana)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ceturtdien, 2014. gada 16. janvāris
html 
Eiropas rūpniecības stiprināšana konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ceturtdien, 2014. gada 16. janvāris
html 
Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ceturtdien, 2014. gada 16. janvāris
html 
Francijai sniegtā atļauja piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam "tradicionālajam" rumam (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ceturtdien, 2014. gada 16. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums