Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
It-tħassir tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/124/KE, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
It-tiġdid tal-ftehim UE-Russja dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
Denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
Futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
L-akkwist pubbliku (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali