Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli - Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - Dispożizzjonijiet tranżizzjonali rigward ir-regolamenti dwar il-pagamenti diretti, l-iżvilupp rurali u l-finanzjament, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-PAK (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (votazzjoni)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Proċedura baġitarja 2014: it-test konġunt
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà - finanzjament tal-programmi tal-Fondi Strutturali ta' Ċipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 9/2013: Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE għar-Rumanija (Nixfa u nirien fil-foresti fl-2012) u għall-Ġermanja, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka (Għargħar f'Mejju u f'Ġunju 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Nixfa u nirien fil-foresti fir-Rumanija u għargħar fil-Ġermanja, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà biex jikkomplementa l-finanzjament fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2013 favur il-finanzjament tal-Fond Soċjali Ewropew biex jiżdiedu l-allokazzjonijiet għal Franza, l-Italja u Spanja (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Assistenza makrofinanzjarja għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar prekursuri tad-droga (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali