Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Qafas ġuridiku għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-Fond Soċjali Ewropew (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-Fond ta' Koeżjoni (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali