Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta' investiment (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Dispożizzjonijiet tranżizzjonali rigward ir-regolamenti dwar il-pagamenti diretti, l-iżvilupp rurali u l-finanzjament, il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-PAK (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
L-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 - Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 - Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (dibattitu) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali