Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013 - It-tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jiġu indirizzati l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2a) - tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Programm "Ewropa Kreattiva" (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali