Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
L-istatistika agrikola u tas-sajd (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-Protezzjoni u l-Użu tal-Korsiji tal-Ilma u tal-Lagi Internazzjonali Transkonfinali (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Strument għall-kooperazzjoni fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej - Il-Fond Soċjali Ewropew - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea - Il-Fond ta' Koeżjoni - Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa - Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-18
It-Tnejn, 18 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)11-18
It-Tnejn, 18 ta' Novembru 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali