Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L-Ortikultura (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew - L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
Governanza tas-Suq Uniku (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014
html 
Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
Emenda tal-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-attendenza tal-Membri għas-seduti (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
It-Tlieta, 25 ta' Frar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali