Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
L-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Il-Ħamis, 10 t'Ottubru 2013
html 
It-tisħiħ tal-kooperazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-infurzar tal-liġi fl-UE (B7-0433/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Il-Ħamis, 10 t'Ottubru 2013
html 
Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (B7-0434/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Il-Ħamis, 10 t'Ottubru 2013
html 
Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Il-Ħamis, 10 t'Ottubru 2013
html 
Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u l-kooperezzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
Ftehim Interistituzzjonali (FII) bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE dwar il-kooperazzjoni rigward proċeduri marbuta mal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
Numru u kompożizzjoni numerika tad-delegazzjonijiet interparlamentari, id-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u d-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
Kwittanza 2011: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
Id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
L-Erbgħa, 9 t'Ottubru 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali