Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2011/025 IT/Lombardija - Italja (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2012/008 IT/DE TOMASO AUTOMOBILI - Italja (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Il-korruzzjoni fis-settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Ippjanar tal-politika bil-quddiem u tendenzi fuq perjodu twil ta' żmien: implikazzjonijiet baġitarji għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
It-titjib tad-dritt internazzjonali privat: regoli dwar il-ġurisdizzjoni applikabbli għall-impjieg (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Protokoll bejn l-UE u r-Republika Iżlamika tal-Mawritanja li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Ġeneruċidju: in-nisa li għebu? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
Effetti tar-restrizzjonijiet baġitarji għall-awtoritajiet reġjonali u lokali rigward in-nefqa tal-Fondi Strutturali tal-UE fl-Istati Membri (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
It-Tlieta, 8 t'Ottubru 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali