Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
L-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
I-reġimi patrimonjali matrimonjali (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Strateġija Ewropea għat-trasport u t-teknoloġija għall-mobilità Ewropea sostenibbli tal-ġejjieni (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Strateġija għas-sajd fil-Baħar Adrijatiku u fil-Baħar Jonju (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Il-logħob tal-azzard onlajn fis-suq intern (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali