Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tas-sallura Ewropea (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Is-Suq Intern għas-Servizzi (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013
html 
Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)09-09
It-Tnejn, 9 ta' Settembru 2013
html 
Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti - Mikroġenerazzjoni (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)09-09
It-Tnejn, 9 ta' Settembru 2013
html 
Strateġija Ewropea għat-trasport u t-teknoloġija għall-mobilità Ewropea sostenibbli tal-ġejjieni (preżentazzjoni qasira)
P7_CRE-REV(2013)09-09
It-Tnejn, 9 ta' Settembru 2013
html 
Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (preżentazzjoni qasira)
P7_CRE-REV(2013)09-09
It-Tnejn, 9 ta' Settembru 2013
html 
Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u revoka tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Il-programmi ta' sorveljanza tal-ANS tal-Istati Uniti, l-involviment tal-kumpaniji tal-IT, is-servizzi tal-intelligence nazzjonali u l-impatt fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
It-titjib tal-modalitajiet prattiċi ta' organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali