Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Il-bidu ta' negozjati dwar Ftehim Plurilaterali dwar is-Servizzi (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Żieda fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli (B7-0327/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
L-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali (B7-0331/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
TV Konness (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2013 - Nefqa marbuta mal-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju pluriennali, biex jitqiesu l-ħtiġijiet ta' nfiq li jirriżultaw mill-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali