Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni, imressqa skont l-Artikolu 88(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffriżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni, imressqa skont l-Artikolu 87a (4), tar-Regoli ta' Proċedura dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda l-Anness III għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 li japplika sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni imressqa skont l-Artikolu 88(4)(d) u l-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura, biex ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni dwar l-Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 b'mod partikolari sabiex jiġi stabbilit il-volum ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li għandhom jiġu rkantati fil-perjodu 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Is-sitwazzjoni fis-Sirja (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rapport ta' progress 2013 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rapport ta' progress 2013 dwar Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
Rapport ta' progress 2013 dwar il-Montenegro (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali