Dibattiti
1,864 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
L-industrija tal-azzar fl-Ewropa (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Il-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (preżentazzjoni qasira)
P7_CRE-REV(2014)02-03
It-Tnejn, 3 ta' Frar 2014
html 
Tqegħid fis-suq għall-kultivazzjoni ta' qamħirrum ġenetikament modifikat (B7-0007/2014) (votazzjoni)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (Sabine Lautenschlager) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
Awtorizzazzjoni lil Franza biex tapplika rata mnaqqsa ta' ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum 'tradizzjonali' prodott fil-Gwadelup, fil-Gujana Franċiża, f'Martinique u f'Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali