Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Invasieve uitheemse soorten (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Makreelvisserij in de noord-oostelijke Atlantische Oceaan - Instandhoudingsmaatregelen voor zeebaars (debat)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Donderdag 13 maart 2014
html 
Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Donderdag 13 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling