Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Donderdag 13 maart 2014
html 
Invasie van Oekraïne door Rusland (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Donderdag 13 maart 2014
html 
Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Gefluoreerde broeikasgassen (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Vrij verkeer van werknemers (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling