Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IAO-Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Kaderovereenkomst EU-Armenië over de algemene beginselen voor de deelname van Armenië aan EU-programma's (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Overeenkomst EU-Frankrijk met het oog op de toepassing van de belastingwetgeving van de Unie ten aanzien van de Gemeenschap Saint-Barthélemy (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
EU-donorcoördinatie met betrekking tot ontwikkelingshulp (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Stabiliteitsinstrument (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Europees nabuurschapsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Instrument voor pretoetredingssteun (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling