Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Genetische hulpbronnen (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Elektronische facturering bij aanbestedingen (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling