Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Overeenkomst EU-China betreffende de wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Ivoorkust: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 t/m 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/011 DL/Vestas - Denemarken (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Onderhandelingen strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling