Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Cloud computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Evaluatieverslag BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Gemeenschappelijk visserijbeleid (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Mechanisme voor civiele bescherming (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Woningkredietovereenkomsten (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Invoer van rijst uit Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling