Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
Gemeenschappelijk visserijbeleid - Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Maandag 9 december 2013
html 
Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren - Status van de makreelvisserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Maandag 9 december 2013
html 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage (debat)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Maandag 9 december 2013
html 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage (debat) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Maandag 9 december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling