Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Programma voor sociale verandering en innovatie (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Actieprogramma voor belastingen (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Actieprogramma voor douane (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
De Europese industriële en technologische defensiebasis (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
Versterking van de sociale dimensie van de EMU (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Donderdag 21 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling