Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Financiering, beheer en monitoring van het GLB - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (stemming)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Begrotingsprocedure 2014: gemeenschappelijke tekst
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument - financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma’s (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Gewijzigde begroting nr. 9/2013: Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië (droogte en bosbranden in 2012) en voor Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (overstromingen in mei en juni 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie - droogte en bosbranden in Roemenië en overstromingen in Duitsland, Oostenrijk en de Tsjechische Republiek (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europese satellietnavigatiesystemen (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Overeenkomst EU-Rusland inzake drugsprecursoren (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling