Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europees Sociaal Fonds (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Cohesiefonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europese groepering voor territoriale samenwerking (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Financiering, beheer en monitoring van het GLB (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling