Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Meerjarig financieel kader 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2013 - Verhoging van de middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) met het oog op de bestrijding van jeugdwerkloosheid, armoede en sociale uitsluiting in Frankrijk, Italië en Spanje (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2013 (OGB 2 bis) - Verhoging van de betalingen per MFK-rubriek en tekort aan betalingskredieten in de begroting 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2013/004 ES/Bouwmaterialen Comunidad Valenciana, Spanje) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Programma "Erasmus voor iedereen" (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Programma Creatief Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Programma "Europa voor de burger" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Connecting Europe Facility (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling