Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Trans-Europees vervoersnet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Landbouw- en visserijstatistieken (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Bescherming en gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Bijstandsprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen - Europees Sociaal Fonds - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" - Cohesiefonds - Europese groepering voor territoriale samenwerking (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Connecting Europe Facility - Trans-Europees vervoersnet (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Maandag 18 november 2013
html 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Maandag 18 november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling