Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije - Italië (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italië (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Corruptie in de publieke en de private sector: het effect op de mensenrechten in derde landen (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Vooruitziende beleidsplanning: gevolgen voor de begroting van capaciteitsopbouw (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Internationaal privaatrecht en arbeidsverhoudingen (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 2009/13/EG tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Protocol EU-Mauretanië inzake vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Gendercide: ontbrekende vrouwen? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
Bezuinigingen op de begroting voor regionale en lokale overheden met betrekking tot de uitgaven in het kader van de EU-Structuurfondsen (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Dinsdag 8 oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridische mededeling