Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Aanbeveling voor een besluit overeenkomstig artikel 88, leden 2 en 3 van het Reglement, over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende het land van oorsprong of plaats van herkomst voor vers, gekoeld of diepgevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Aanbeveling voor een besluit overeenkomstig artikel 87 bis, lid 4 van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Aanbeveling voor een besluit overeenkomstig artikel 88, lid 4, letter d) en artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement om geen bezwaar te maken tegen ontwerpverordening (EU) van de Commissie nr. .../... tot wijziging van verordening (EU) nr. 1031/2010 ter vaststellng van de ter veiling aan te bieden hoeveelheden broeikaseffectgassen voor de periode 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Situatie in Oekraïne (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Situatie in Syrië (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Situatie in Egypte (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Voortgangsverslag 2013 over Bosnië en Herzegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Voortgangsverslag 2013 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Voortgangsverslag 2013 over Montenegro (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling