Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protocol EU-Gabon tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (A7-0049/2014 - João Ferreira) (stemming)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Invoer van grootoogtonijn (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Protocol EU-Gabon tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Verzekering tegen natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Wapenhandelsverdrag (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling