Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Rekenkamer (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling