Debatten
1.864 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kleine landbouwbedrijven (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Staalindustrie in Europa (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Dinsdag 4 februari 2014
html 
Kleine landbouwbedrijven (korte presentatie)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Maandag 3 februari 2014
html 
Het in de handel brengen voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsproduct (B7-0007/2014)ЍЍ (stemming)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Donderdag 16 januari 2014
html 
Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Donderdag 16 januari 2014
html 
Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Donderdag 16 januari 2014
html 
Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Donderdag 16 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling