Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Inwazyjne gatunki obce (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Środa, 16 kwietnia 2014 r.
html 
Łowiska makreli w północno-wschodnim Atlantyku - Ochrona labraksa (debata)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Czwartek, 13 marca 2014 r.
html 
Rola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Czwartek, 13 marca 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna