Debaty
Znaleziono 1 864 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Czwartek, 13 marca 2014 r.
html 
Rosyjska inwazja na Ukrainie (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Czwartek, 13 marca 2014 r.
html 
Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Fluorowane gazy cieplarniane (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna